11 May 2013

Revelation 3.20-21 | Uppenbarelseboken 3.20-21


"Jag står vid dorren och knäckar. Om du hör och oppnar kommer jag in och vill umgås över en god middag. De som seger ska få sitta bredvid mig vid hedersbordet, precis som jag segrade och fick sitta på hedersplatsen vid min Fars sida."

- Uppenbarelseboken 3.20-21 (MSG)

The prize that awaits us is worth fighting for. When we overcome like He has overcome, we get the same reward; eternity with God, and the daily delight that comes from being in His presence.

No comments:

Post a Comment

Comments: